loakeo1

LOA THÙNG 40CM

390.000đ

350.000đ

 • Thời gian sử dụng: 4 giờ
 • Phù hợp với tiệc nhỏ, 10 người
 • Miễn phí giao loa bán kính 10km
 • Tặng kèm 4 cục pin micro
 • Hỗ trợ chỉnh âm thanh
Thuê Loa Ngay
loakeo3

LOA THÙNG 50CM

490.000đ

400.000đ

 • Thời gian sử dụng: 6 giờ
 • Phù hợp với tiệc nhỏ, 10 người
 • Miễn phí giao loa bán kính 10km
 • Tặng kèm 4 cục pin micro
 • Hỗ trợ chỉnh âm thanh
Thuê Loa Ngay
loadkeo2

LOA THÙNG 60CM

590.000đ

500.000đ

 • Thời gian sử dụng: 8 giờ
 • Phù hợp với tiệc nhỏ, 10 người
 • Miễn phí giao loa bán kính 10km
 • Tặng kèm 4 cục pin micro
 • Hỗ trợ chỉnh âm thanh
Thuê Loa Ngay
loakeo1

LOA THÙNG 40CM

390.000đ

350.000đ

 • Thời gian sử dụng: 4 giờ
 • Phù hợp với tiệc nhỏ, 10 người
 • Miễn phí giao loa bán kính 10km
 • Tặng kèm 4 cục pin micro
 • Hỗ trợ chỉnh âm thanh
Thuê Loa Ngay
loakeo3

LOA THÙNG 50CM

490.000đ

400.000đ

 • Thời gian sử dụng: 6 giờ
 • Phù hợp với tiệc nhỏ, 10 người
 • Miễn phí giao loa bán kính 10km
 • Tặng kèm 4 cục pin micro
 • Hỗ trợ chỉnh âm thanh
Thuê Loa Ngay
loadkeo2

LOA THÙNG 60CM

590.000đ

500.000đ

 • Thời gian sử dụng: 8 giờ
 • Phù hợp với tiệc nhỏ, 10 người
 • Miễn phí giao loa bán kính 10km
 • Tặng kèm 4 cục pin micro
 • Hỗ trợ chỉnh âm thanh
Thuê Loa Ngay